Värmeisolering är åtgärder för att begränsa värmeflöden mellan två kroppar. Det förekommer i många sammanhang - som byggnadsdelar, i kläder och i matlagning.

För värmeisolering i byggnader används bland annat linull, skumplast, fogskum och mineralull (glasull/stenull) samt behandlad cellulosa. Tidigare var olika träspån och samt torv, ibland även andra organiska material vanliga som...

Be the first to rate this post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5